Lek og læring

Noe av det viktigste vi gjør i barnehagen er å tilrettelegge for lek. Leken er indre motivert, barna har lyst til å leke. Lek er også barns desidert viktigste læringsarena, alle barn vil leke. Leken er nødvendig for å vokse og utvikle seg.
Mål i Espira Vedderheia barnehage: Alle barn skal leke i barnehagen.

Vi skal styrke barns læring i formelle og uformelle læringssituasjoner. De formelle situasjonene er planlagt og ledet av personalet, for eksempel samlingsstund, mens de uformelle situasjonene er knyttet til hverdagssituasjoner og her-og-nå situasjoner. Fagområdene må knyttes til begge læringssituasjonene.
Mål i Espira Vedderheia barnehage: Barnehagen skal bruke lekespira fagkort innen alle fagområder.

 

Personvern og cookies