Barnehagen vår

Velkommen til Espira Vedderheia barnehage!

Espira Vedderheia åpnet i august 2003 som en privat barnehage, og ble i 2012 en del av Espira Gruppen. Barnehagen ligger i flotte omgivelser på Vedderheia, med skogen bare et steinkast unna.
Vi har eget varmtvannsbasseng som brukes til vanntilvenning, lek og svømmeundervisning.

Høsten 2018 åpnet vi 3 nye avdelinger i et helt nytt bygg et lite steinkast fra eksisterende bygg. Dette huser Myggen, Humla og Utegruppa, alle de «store» barna i barnehagen. Vi har nå plass til ca. 130 barn i aldersgruppen 0-6 år fordelt på 6 avdelinger.

Vi er opptatt av kvalitet, og at barna skal møte trygge, gode og kompetente voksne. Vi har derfor en pedagogtetthet på 50% hos oss. I tillegg arbeider vi hele tiden med kontinuerlig kompetanseheving for hele personalgruppen, blant annet gjennom inkluderende læringsmiljøsatsingen i Søgne Kommune og Espira Akademiet.

Les mer om oss i vår Årsplan.

Fakta

  • Åpningstid kl. 06.30-17.00
  • Åpent 12 mndr i året
  • Oppholdstid 40-100%
  • Varmtvannsbasseng
  • Skolespirerom
  • Formingsrom
  • Drama-/musikkrom
  • Utegruppe
  • Tilgang til flotte turområder

 

Personvern og cookies