Vårt barnesyn

Barn er fylt av fantastiske evner og egenskaper. De søker hele tiden å skape mening i samhandling med omverden. Barna i våre barnehager skal oppleve oss som deltakere i meningsskapingen i et trygt, omsorgsfullt og inspirerende miljø. Vår filosofi...

Les mer

Fysisk aktivitet

Barna i Espira Vedderheia er mye ute og vi er glade i å gå på turer i nærmiljøet vårt. Vi har en egen utegruppe som går til et fast område hver dag. Området ligger i skogen ikke langt fra barnehagen....

Les mer

Språklig kompetanse

Småbarnsalderen er den grunnleggende perioden for utvikling av språk, og vår oppgave er å gi alle barn et rikt og variert språkmiljø i barnehagen. Mål i Espira Vedderheia barnehage: Barnehagen skal ha månedens sang, rim/regle og eventyr/bok/fortelling....

Les mer

Lek og læring

Noe av det viktigste vi gjør i barnehagen er å tilrettelegge for lek. Leken er indre motivert, barna har lyst til å leke. Lek er også barns desidert viktigste læringsarena, alle barn vil leke. Leken er nødvendig for å...

Les mer
Personvern og cookies